Gildefuncties

Hoofdman
De Hoofdman is medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Gilde.

De huidige Hoofdman Hans van der Schoot is sinds 2000 voor het eerst verkozen van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Hoofdman van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.

Dekenschrijver
De Dekenschrijver is verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling

van zaken binnen het Gilde, het vaststellen van de schietroosters en de inkomende en uitgaande post. De huidige Dekenschrijver Harry Geerts is sinds 2019 voor het eerst verkozen.

Dekenrentmeester
De Dekenrentmeester is verantwoordelijk voor de gelden van het Gilde.

De huidige Dekenrentmeester Ad Geerts is sinds 1999 voor het eerst verkozen van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Dekenrentmeester van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.

Koning
De Koning wordt na zijn installatie voor 4 jaar lid van de Overheid.

Sinds oktober 2019 is Hendrik Schellekens als nieuwe koning van het Gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan geïnstalleerd.

Keizer
De Keizer wordt geïnstalleerd na een derde opeenvolgende keer Koning te hebben geschoten.

De Keizer behoort in principe tot aan zijn dood deel uit van de Gildenoverheid. Om de 4 jaar zal tijdens een ledenvergadering besloten worden of de Keizer zijn functie nog kan uitvoeren. De huidige Keizer Tonnie van Oirschot is sinds 2015 Keizer van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Keizer van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.

Jonge Dekens
Een zgn. jonge deken heeft zitting in de overheid.

Alle Gildenbroeders en zusters van het Gilde worden geacht om 2 jaar als jonge deken aan de overheid van het Gilde deel te nemen. Voor de volgorde van aantreden wordt de geboortedatum aangehouden.
De oudste ongehuwde Gildenbroeder of zuster wordt aangewezen als jonge deken. Elk jaar met de jaarvergadering wordt afscheid genomen van de langstzittende jonge deken en wordt een nieuwe jonge deken aangewezen.
De huidige jonge Deken is Johan van der Schoot. Er wordt op het moment ieder jaar gekeken of er een jonge deken geschikt is voor de overheid, anders zal er opnieuw gestemd worden voor een oude jonge deken.

Oude Dekenen
Twee zgn. oude dekenen hebben zitting in de overheid.

Alle Gildenbroeders en zusters van het Gilde worden geacht om 2 jaar als oude deken aan de overheid van het Gilde deel te nemen. Als een Gildenbroeder of zuster in het huwelijk treedt of officieel gaat samenwonen, moet hij of zij trouwgeld betalen. De datum van trouwgeldbetaling geld als volgorde voor het oude dekenschap.
Elk jaar met de jaarvergadering wordt afscheid genomen van de langstzittende oude deken en wordt een nieuwe oude deken aangewezen. De huidige oude Dekens zijn Bart Schellekens, Antoine van Eindhoven en Ernö Luif.

Knecht
De knecht verleend hand en spandiensten voor het bestuur,

hij/zij is o.a. verantwoordelijk voor het rondbrengen van uitnodigingen, voor het uitdelen en ophalen van stembriefjes, enz. Als de standaardruiter met het Gilde uittrekt is de knecht verantwoordelijk voor het paard van de standaardruiter. De huidige knecht is Joris Schellekens is sinds 20..? Knecht van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Knecht van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.

Hoofdvendelier
De Hoofdvendelier zorgt o.a. dat de vendeliers voldoende zijn opgeleid,

de spullen in orde zijn en zij op tijd aanwezig zijn bij de diverse wedstrijden. Deze wordt voor een periode van 4 jaar uit de actieve Vendeliers verkozen. Bij elke verkiezing wordt door het bestuur bekeken of het zinvol is om de Hoofdvendelier in de overheid op te nemen.
De huidige Hoofdvendelier Marcel van der Leest is sinds 20..? Hoofdvendelier van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Hoofdvendelier van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan. Hij maakt op het moment geen deel uit van de overheid.

Hoofdmuziek
De hoofdmuziek zorgt o.a. dat de Tamboers en Bazuinblazers voldoende zijn opgeleid,

de spullen in orde zijn en zij op tijd aanwezig zijn bij de diverse wedstrijden. Deze wordt voor een periode van 4 jaar uit de actieve Tamboers en Bazuinblazers verkozen. Bij elke verkiezing wordt door het bestuur bekeken of het zinvol is om de Hoofdmuziek in de overheid op te nemen. De huidige Hoofdtamboer Johnny van der Leest is sinds 20..? Hoofdmuziek van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Hoofdmuziek van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan. Hij maakt op het moment geen deel uit van de overheid.

Standaardruiter
De Standaardruiter is een gildebroeder met een paard.

Deze zorgt voor het paard en 'vrijen'van de weg tijdens de optocht. Het bestuur bekijkt of het zinvol is om de Standaardruiter in de overheid op te nemen. De huidige Standaardruiter Hendrik van Esch is sinds 19..? Standaardruiter van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Standaardruiter van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan. Hij maakt op het moment geen deel uit van de overheid.

Vaandrig
De Vaandrig draagt o.a. zorg voor het hoofdvaandel.

Deze is een gildebroeder die voor een periode van 4 jaar het vaandel pacht. Bij elke verkiezing wordt het vaandel per opbod verpacht. Door het bestuur wordt bekeken of het zinvol is om de Vaandrig in de overheid op te nemen. Momenteel hebben we nog 2 Vaandrigs, zodra we een nieuw Vaandel hebben gaat dit veranderen.

De huidige Vaandrig Ad Geerts is sinds 19..? Vaandrig van het gilde St. Joris & St. Catharina, sinds 2019 Vaandrig van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan. Hij maakt reeds deel uit van de overheid omdat hij ook de functie van Dekenrentmeester bekleed.

De huidige Vaandrig Tonie van de Sande is sinds 20..? Vaandrig van het gilde St. Antonius - Sebastiaan, sinds 2019 Vaandrig van het gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan. Hij maakt op het moment geen deel uit van de overheid.