Bestuur van het Gilde

De overheid vormt het bestuur van het Gilde.

Het bestuur bestaat uit de Hoofdman, de Koning en de 5 Dekenen. Voorts wordt door de algemene vergadering van Gildenbroeders eventueel nog als bestuursleden aangewezen een Standaardruiter, een Hoofdvendelier, een Knecht een Vaandrig en een Hoofdmuziek. Het bestuur wordt voor een periode van 4 jaar op de jaarvergadering door de Gildenbroeders verkozen.

Hoofdman Hans van der Schoot
Dekenschrijver Harry Geerts
Dekenrentmeester Ad Geerts

Koning

Hendrik Schellekens
Keizer Tonnie van Oirschot
Oude Dekenen**

Antoine van Eindhoven (St. Joris & Catharina)
Ernö Luif (St. Joris & Catharina)
Bart Schellekens (St. Antonius & St. Sebastiaan)

Jonge Deken Johan van der Schoot
Knecht Joris Schellekens
Vaandrig Ad Geerts


**Als het eerste zittingstermijn van 2 dekenen om zijn, blijven het er roulerend 2 dekenen.