Koninklijke onderscheiding

Op 23 april werd de heer J.H.M. (Hans) van der Schoot uit Gemonde, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Teeravond van het samengestelde gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.

In 1986 was de heer Van der Schoot mede verantwoordelijk voor de oprichting van buurtvereniging ’t Hof en was en is opnieuw voorzitter. Hij was jarenlang de animator m.b.t. het bouwen van carnavalswagens; zijn garage werd gebruikt als bouwlocatie en voor het afsluitende brouwersbal. Samen met buurtvereniging Kaart/Broekstraat was hij de organisator van de schoolzeskamp voor kinderen van de plaatselijke basisschool. Ook heeft de heer Van der Schoot, samen met mede-bestuursleden, de ‘burendag’ georganiseerd in wijk ‘t Hof.

Sinds 1990 is de heer Van der Schoot lid van Heemkundevereniging Den Hogert. Hij heeft tientallen bijdrages geleverd aan het ‘Gemonds jaarboek’ en, samen met een andere Gemondenaar, diverse voor Gemonde waardevolle archieven geïnventariseerd, gecollectioneerd en beschreven. Hierdoor zijn grote stukken van de geschiedenis van Gemonde toegankelijk gemaakt, waaronder de archieven van de St. Lambertusparochie, de scholen in Gemonde en het gilde St. Joris & St. Catharina. Daarnaast heeft de heer Van der Schoot, samen met een familielid, de kadastrale kaarten uit 1832 voor het Gemondse deel met de hand ingetekend wie de toenmalige eigenaren van gronden waren.

Vanaf eind jaren 90 is de heer Van der Schoot, naast zijn functie als decentrale verkeersleider, lid van de Ondernemingsraad van ProRail, onderdeel commissie Verkeersleiding. Hij was ook jarenlang voorzitter van deze commissie. De belangen van ProRail en haar werknemers werden mede door de heer Van der Schoot op landelijk niveau behartigd. In april 2018 heeft hij zijn OR-functie neergelegd.

De heer Van der Schoot zet zich al tientallen jaren in voor het gilde St. Joris & St. Catharina, als bestuurslid (sinds 1997), waarvan 19 jaar als hoofdman (voorzitter). Hij was de organisator (kartrekker) van tal van evenementen, waaronder de ‘kennismakingsdag voor Gemondenaren’ en regionale gildedagen. Verder is de heer Van der Schoot activiteitenbegeleider voor de gildejeugd, verzorgt hij inloopochtenden en geeft (mede) educatie aan de plaatselijke basisschool. Hij heeft ervoor gezorgd dat in 2001 ook vrouwen lid konden worden van het gilde. Sinds 2005 is de heer Van der Schoot ook voorzitter van ‘Stichting Gildenaccommodatie Gemonde’ en heeft ervoor gezorgd dat beide gilden in Gemonde over de gezamenlijk gildeaccommodatie Datmunda konden beschikken. Ook is hij, als voorzitter van de commissie ‘Samengaan Gemondse gilden’, belast met de fusie van beide Gemondse gilden. Sinds 2004 is de heer van der Schoot lid van de Gildekring Maasland en was hij 6 jaar voorzitter van de kringcommissie Pers Trojka Maasland (2006-2011). Hij ondersteunde gilden bij de organisatie van gildedagen en meer nog om het gilde en de media op een juiste wijze dichter bij elkaar te brengen. Veel gilden uit de Gildekring Maasland hebben gebruik gemaakt van zijn kennis en kunde. Sinds november 2006 is de heer Van der Schoot deken binnen de Overheid van Gildekring Maasland, een van de zes Gildekringen binnen de Noord-Brabantse federatie van Schuttersgilden.

Naast dit alles is de heer Van der Schoot sinds 2007 voorzitter van het verenigingsoverleg in Gemonde. Dit overleg heeft als doel het verenigingsleven (onderling) beter op elkaar af te stemmen. Hij was lid (2011-2015) en sinds 2015 voorzitter van de Leefbaarheidsgroep Gemonde en was in 2016 initiatiefnemer en organisator van de Gemondse Quiz. Verder heeft de heer Van der Schoot, in samenspraak met de gemeente, bewerkstelligd dat er 2 speeltuinen in ’t Hof in Gemonde zijn gerealiseerd, was hij betrokken bij het Gemonds Jeugdcarnaval, de ouderenvereniging, basisschool St. Lambertus, politieke achterban van de SPen Lijst Gemonde, het Oranjecomité, de parochie, de gebruikers van sportpark de Laat, de voormalige stichting Gemonds Belang en voormalig Dorpshuis De Kei. Ook was hij vele jaren mantelzorger voor zijn ouders en is dit nog steeds voor zijn moeder en ondersteunt hij het gezin van zijn broer (al met al zo'n 50 jaar).

Bron: sint-michielsgestel.nl